Lekker uitrusten op jouw goed gescheiden pmd

Word een Terugwinaar met pmd. Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons noemen we pmd. Plastic verpakkingen, blik en drankenkartons zijn prima recyclebaar. Pmd bevat veel grondstoffen die we prima kunnen hergebruiken voor tal van nieuwe producten. Drankenkartons zijn bijvoorbeeld grondstof voor toiletpapier. Blik is eindeloos te recyclen tot nieuw blik. En plastic verpakkingen worden verwerkt tot granulaat; korrels die de basis zijn voor nieuwe plastic producten zoals emmers, straatmeubilair en fleecetruien. Gescheiden inzamelen van pmd is dus zeker de moeite. Maar alleen goed gescheiden pmd is grondstof voor nieuwe producten. Een echte terugwinnaar gooit dus geen ander afval bij pmd.

Alleen verpakkingen

De Europese wet schrijft voor dat de producenten van verpakkingsmaterialen verantwoordelijk zijn voor inzameling, sortering en recycling van huishoudelijk verpakkingsafval. Je betaalt daar bij de aanschaf van een product een kleine bijdrage voor. Deze vergoeding geldt alleen voor verpakkingen en niet voor gebruiksvoorwerpen, zoals tuinstoelen en speelgoed. Daarom mogen alleen verpakkingen bij het pmd.

Plastic verpakkingen

Voorbeelden van plastic verpakkingen zijn:

 • Plastic tasjes, tassen en broodzakken
 • Pasta- en rijstzakken
 • Verpakking van vleeswaren en kaas
 • Verpakkingen (zogeheten blisters) voor o.a. tandenborstels, snoeren en schroeven
 • Flacons voor wasmiddelen en schoonmaakmiddelen
 • Flessen voor frisdrank, water en zuivel

Metalen verpakkingen

Voorbeelden van verpakkingen van blik zijn:

 • Conservenblikken
 • Frisdrankblikjes
 • Aluminiumfolies

Drankenkartons

Voorbeelden van sap- en zuivelpakken zijn:

 • Frisdrankpakken
 • Vla- en yoghurtpakken

 Wat is geen Pmd-afval?

 • Verpakkingen met inhoud
 • Verpakkingen van producten met chemische inhoud zoals make-up, spuitbussen en kitkokers
 • Medisch thuisafval zoals infuus- en dialysezakken en injectiespuiten
 • Piepschuim zoals fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes en verpakkingsvulmateriaal
 • Andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen zoals tuinstoelen en speelgoed

Wat levert het op?

De inwoners van de ROVA-gemeenten hebben de inzameling van pmd vanaf het begin heel goed opgepakt. Sinds 2015 is in de ROVA-gemeenten meer dan 20 miljoen ton pmd opgehaald. Een enorme berg, zeker als je bedenkt dat plastic bijna niks weegt. De conclusie is dat we onszelf met recht Terugwinaars mogen noemen.

Doordat jij als inwoner van een ROVA-gemeente zo goed je pmd apart houdt, kunnen wij het laten sorteren en recyclen. Dat scheelt heel veel restafval, waardoor er minder waardevolle grondstoffen in de verbrandingsoven verdwijnen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, het scheelt ook geld. Verbranden van afval kost geld, terwijl het recyclen van grondstoffen geld opbrengt. 

Tips voor goed scheiden van pmd

- Bespaar ruimte en druk verpakkingen plat

Zorg ervoor dat de verpakkingen leeg zijn. Haal de dop van de verpakking, druk de lucht eruit en doe de dop er weer op. Dat bespaart veel ruimte. Ook kun je meer pmd kwijt in de container als je het er los ingooit, in plaats van het eerst in zakken te verzamelen.  

- Leeg blijft leeg: geen verpakking ín de verpakking

Het is niet nodig om verpakkingen schoon te maken. Leeg is voldoende. Als de verpakking leeg is, zorg er dan voor dat dat zo blijft. Vul je lege verpakking dus niet met andere verpakkingen of afval. Dat verstoort het sorteerproces bij de verwerker.

Controle

Goed gescheiden pmd is de grondstof voor nieuwe producent. Als er vervuild pmd in de container zit, kan pmd niet als grondstof worden gebruikt. In plaats daarvan moet het worden verbrand als restafval. Daarom voeren Voorlopers van ROVA steekproefsgewijs controles uit. Hoe dat gaat? Dat zie je in onderstaande video.