ROVA zet in op verbeteren kwaliteit grondstoffen

Nu meer dan 80 procent van de ROVA-gemeenten de VANG-doelstellingen voor 2020 al heeft gerealiseerd, is volgens het afvalbedrijf tijd voor de volgende stap: het verbeteren van de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen.

Volgens ROVA zijn inwoners in de aangesloten gemeenten serieus bezig met afval- en grondstoffenscheiding en levert dat goede resultaten op. Tegelijkertijd is het voor inwoners soms ingewikkeld om goed te scheiden, met gevolgen voor de kwaliteit van de grondstoffen pmd, gft, papier en karton, textiel en glas. In het ROVA-werkgebied gaat kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen daarom de komen jaren nog meer aandacht krijgen dan nu het geval is. Hiervoor heeft het afvalbedrijf een integrale aanpak ontwikkeld met als titel ‘#Terugwinnaars’.

De aanpak kent drie sporen die de komende maanden samen met gemeenten verder worden ontwikkeld en uitgevoerd. Het eerste spoor richt zich op het verbeteren van het zicht op de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen en op basis van deze data effectieve interventies uitvoeren. Het tweede spoor richt zich op effectiever communiceren, onder andere via dialoog en afvalcoaching. De nadruk in de communicatie ligt op ‘het waarom’. Het derde spoor richt zich tot slot op het interveniëren op lokaal niveau waarbij per wijk of buurt wordt gekeken welke interventies het meest geschikt zijn.

ROVA gaat in haar eigen bedrijfsvoering de data-registratie verbeteren om met behulp van technologie de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen zo gericht mogelijk per route te kunnen vaststellen. De aanpak gaat gelden voor verschillende grondstofstromen. Als eerste wordt gefocust op pmd.

In totaal bedient ROVA meer dan 850.000 inwoners in gemeenten in de regio Achterhoek, Eemland en IJssel-Vecht.