FAQ over pmd

De inzameling van pmd is best ingewikkeld en daarom bestaat er soms nog wat onduidelijkheid. Op deze pagina geven we een samenvatting van de meest gestelde vragen over pmd.

Waarom zamelen we pmd apart in?

Omdat we deze materialen goed kunnen recyclen of opnieuw gebruiken. Zo sparen we grondstoffen en energie, en zorgen we voor minder broeikasgassen. Dat is beter voor het milieu. Van plastic verpakkingen wordt ongeveer 80% hergebruikt, van metalen verpakkingen 90%. Drankpakken worden voor 85% gerecycled. Dat percentage willen we verder verhogen. 

Waarom zamelen we alleen verpakkingen in?

Voor ieder product dat je in een verpakking van plastic, metaal (blik) of in een drankpak koopt, betaal je een kleine bijdrage. Daarmee stellen we de verpakkingsfabrikanten in staat om te zorgen voor recycling. Zij vergoeden zo de gemeenten die samen met de afvalbeheerders de inzameling organiseren. De verpakkingsfabrikanten zijn echter niet verantwoordelijk voor recycling van ander materiaal. Vandaar dat alleen verpakkingen worden ingezameld. 

Heeft pmd scheiden eigenlijk nut?

Ja, dat heeft zeker nut! Met het vergroten van het hergebruik van grondstoffen en het verminderen van restafval lever je een grote bijdrage aan het milieu. Hergebruik van grondstoffen zorgt ervoor dat we minder primaire grondstoffen (zoals aardolie) hoeven gebruiken. En door minder restafval te verbranden wordt minder CO2 uitgestoten. 

Moet ik mijn verpakking eerst omspoelen voordat ik ze bij pmd doe?

Nee, dat is niet nodig. Maar zorg er wel voor dat ze leeg zijn. Vul daarnaast je verpakking niet met andere lege verpakkingen, dit kan in de sorteerinstallatie niet meer uit elkaar worden gehaald en levert problemen op. 

Welke afvalzakken moet ik gebruiken voor pmd?

Wordt pmd bij jou aan huis opgehaald? Gebruik dan de speciale, doorzichtige pmd-zakken. Gebruik je een oranje container voor pmd? Gebruik dan bij voorkeur geen zakken en doe pmd  rechtstreeks in de container. Wil je toch in de keuken graag het pmd verzamelen in een plastic zak? Gebruik dan transparante pedaalemmerzakken. Die zijn bij de meeste supermarkten te koop. De reden hiervan? Bij de inzameling en de overslag vindt visuele controle plaats: bestaat het afval echt uit pmd? Ook in de fabriek vindt aan het begin van het sorteerproces controle plaats. Ondoorzichtige zakken maken controle lastig en tijdrovend.

Ik gebruikte eerder altijd grijze vuilniszakken voor het scheiden van pmd, heb ik nu al die tijd voor niets pmd gescheiden?

Nee hoor. Grijze huisvuilzakken worden bij de sorteerder mechanisch opengemaakt om de inhoud te kunnen sorteren. Als er geen pmd in blijkt te zitten dan vervuilt dit andere stoffen of verstoort dit het sorteerproces: de band moet worden stopgezet, afval moet worden verwijderd en afgevoerd. Door gebruik van doorzichtige zakken kan al voor sortering vastgesteld worden of er alleen pmd in zit.

Hoe kom ik aan transparante zakken?

Transparante zakken voor pmd die aan de straat worden gezet, zijn via de afvalbeheerder of gemeente verkrijgbaar. Neem hiervoor contact op met jouw afvalbeheerder of gemeente. Transparante zakken voor pmd die in een verzamelcontainer of container aan huis worden gebruikt, kunnen andere zakken zijn, zolang ze maar transparant zijn. Denk aan transparante pedaalemmerzakken. Die zijn bij de supermarkt te koop. 

Klopt het dat sommige plastic verpakkingen niet goed te recyclen zijn?

Dat klopt inderdaad. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om zwarte schaaltjes (gebruikt voor vleeswaar) en chipszakken. Voor het goed verwerken van deze typen plastic verpakkingen wordt gezocht naar oplossingen. Maar die zijn op korte termijn niet in zicht. We richten ons als gezamenlijke afvalbeheerbedrijven ook op producenten: wij vinden dat zij bij het ontwerpen van een verpakking meer rekening moeten houden met recyclebaarheid. Zo willen we voorkomen dat er verpakkingen op de markt komen die niet geschikt zijn voor hergebruik. 

Wat wordt er weer van pmd gemaakt?

Van alle pmd dat nu wordt verwerkt, wordt ongeveer driekwart weer hergebruikt. De helft daarvan wordt weer gebruikt voor nieuwe verpakkingen. De andere helft kan niet meer worden gebruikt voor nieuwe verpakkingen, maar wel voor straatmeubilair zoals banken en paaltjes. Het streven is om 90% van het pmd te hergebruiken, en ook het percentage dat gebruikt kan worden voor verpakkingen te verhogen. Het mooiste is wanneer we de kringloop weten te sluiten: verpakking wordt weer verpakking. Dat is wat we beogen met de circulaire economie, waarin Nederland koploper zou kunnen worden.